LONERAS s.r.o.

PONUKA SLUŽIEB

Sprostredkovateľská činnosť

v oblasti Služieb, Obchodu, a Výroby

Poradenstvo

Finančné a ekonomické

Marketingové a reklamné

Manažment consulting, optimalizácia firemných štruktúr

IT a počítačové služby

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie

Marketing a reklama

Reklamné a marketingové služby

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Prieskum trhu a verejnej mienky

Získavanie dát, spracovanie, analýza

Fotografické služby

Školenia + kurzy + semináre

Všetky úrovne manažmentu

Technicko-organizačné zabezpečenie

Kúpa a predaj tovaru

Maloobchod a veľkoobchod

Prenájom

Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí a poskytovanie služieb s tým spojených

Výpočtovej techniky, software

iné služby

Administratívne služby a archivácia dokumentov

Vedenie účtovníctva

Skladovanie

Čistiace a upratovacie služby

Prevádzka malých plavidiel

Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

Výroba a hutnícke spracovanie kovov

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Výroba organických chemikálii

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom

Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

Pribinova 30/D914
811 09 Bratislava
SLOVAKIA

IČO : 47107065
IČ DPH : SK2023779329
IBAN : SK1811000000002921898782